Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1346272 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim ai hieu em - ID: 1346272
 IP & Posted by:  14.173.0.97 on August 1, 2015 at 10:03am
 Updated by:  October 11, 2017 at 9:06pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  An Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người hiểu và chia sẻ buồn vui trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Không đi làm ở nhà chăm sóc con Translate to English
 I Am:  Như là 1 người vui thì không vui, buồn thì không buồn. Translate to English
 Looking For:  Tim người hiểu Như.chia sẻ vui buồn và nhất là thích trẻ con bởi vì như có baby lớn rồi. Nếu anh nào không chê e già e xấu vào cùng chia sẻ niềm vui buồn cuộc sống với em. Em muốn tìm được ai hiểu em.em cám ơn Translate to English

Back | Send Email to Tim ai hieu em (ID: 1346272)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.