Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1346623 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khang - ID: 1346623
 IP & Posted by:  50.249.64.195 on August 4, 2015 at 7:08pm
 Updated by:  October 19, 2018 at 9:15pm
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  midland
 State/Province:  Texas
 Zip:  77014
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Vợ đẹp con thơ. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách, và thưởng ngoạn cuộc sống Translate to English
 I Am:  Hiền lành, chân thật, đứng đắn, ít nói, sống có tình nghĩa, lo làm ăn, không rượu chè, cờ bạc, không hút thuốc. Mong làm quen các ban nữ Translate to English
 Looking For:  Tim bạn song o USA Translate to English

Back | Send Email to Khang (ID: 1346623)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.