Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1347016 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

trinhly - ID: 1347016
 IP & Posted by:  118.69.107.13 on August 8, 2015 at 7:00am
 Updated by:  May 20, 2018 at 8:07pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  pn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ yêu thương thì tình yêu sẽ đong đầy. Translate to English
 Free Time:  nghe nhac,doc tin tuc ,vietsingle...trinhly605@yahoo.com Translate to English
 I Am:  Khi tâm hồn mở ra để đón nhận tình yêu thì có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu. khi hai người yêu nhau họ không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Translate to English
 Looking For:  tôi chỉ cần một khoảng lặng nhỏ ..nhỏ thôi nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương! Translate to English

Back | Send Email to trinhly (ID: 1347016)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.