Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1347520 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

^BunnyGaga^ - ID: 1347520
 IP & Posted by:  112.197.75.101 on August 12, 2015 at 6:16pm
 Updated by:  December 2, 2019 at 6:38pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   Làm được cái mình cần và có được cái mình muốn ^^ Translate to English
 Free Time:  Ngủ,nấu ăn, gym, du lịch Translate to English
 I Am:  Không xinh đâu nhưng còn lâu mới xấu Translate to English
 Looking For:  Người ta nói Trai tài gái sắc nên con trai phải giỏi,biết làm ăn,tính tình vui vẻ galang là ok rồi :) Translate to English

Back | Send Email to ^BunnyGaga^ (ID: 1347520)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.