Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1355201 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tam ngừng - ID: 1355201
 IP & Posted by:  58.186.59.217 on October 21, 2015 at 4:58am
 Updated by:  January 25, 2018 at 4:05pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  may thời trang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Xin lỗi! tôi đang tìm hieu ban trai tôi,nên tam ngung tìm ban! Translate to English
 Free Time:  Tam ngưng để tìm hiểu môt nguoi ,mong moi nguoi thông cảm và chúc phúc cho tôi Translate to English
 I Am:  Xin cám ơn mn Translate to English
 Looking For:  Mong lần này tôi tim đuoc nguoi đàn ông của tôi và tôi đuoc xoá hồ so trong thoi gian toi.xin lôi mn !toihien tai tôi chỉ tim hieu mot nguoi mà thôi! Translate to English

Back | Send Email to tam ngừng (ID: 1355201)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.