Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1355293 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tulipnguyen - ID: 1355293
 IP & Posted by:  180.93.165.209 on October 22, 2015 at 4:16am
 Updated by:  September 15, 2017 at 2:37am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bien Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  pharmacist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đang sống độc thân Translate to English
 Free Time:  đọc sách, nấu ăn, du lịch Translate to English
 I Am:  Tôi là một phụ nữ vui vẻ, hoà đồng ngoại hình dễ nhìn Translate to English
 Looking For:  tất cả các bạn đang sống độc thân đều có thể kết bạn với tôi! Translate to English

Back | Send Email to tulipnguyen (ID: 1355293)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.