Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1357318 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Thu Hang - ID: 1357318
 IP & Posted by:  27.2.127.93 on November 10, 2015 at 5:04pm
 Updated by:  August 27, 2018 at 7:35pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Không có mục tiêu nào , chỉ đơn giản là cái gì đến thì đón thôi . Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , xem phim Translate to English
 I Am:  Ko đẹp , ko có cá tính , ko có sư thu hút Translate to English
 Looking For:  Ko có yêu cầu đặt ra mục tiêu . Có duyên thì ắt sẽ tìm thấy nhau . Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Thu Hang (ID: 1357318)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.