Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1358663 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuỷ - ID: 1358663
 IP & Posted by:  113.184.147.49 on November 23, 2015 at 9:17pm
 Updated by:  April 21, 2018 at 8:06am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn lâu dài Translate to English
 Free Time:  Nghỉ ngơi và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Gặp rồi sẽ biết. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chân tình yêu biết yêu thương và chăm lo gia đình. 40 tuổi trở len và 50 tuổi trở lại. Không muốn quen bạn ở Việt nam.Nếu không thật tình xin đừng làm quen. Translate to English

Back | Send Email to Thuỷ (ID: 1358663)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.