Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1360835 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

armand - ID: 1360835
 IP & Posted by:  87.91.216.215 on December 17, 2015 at 1:13pm
 Updated by:  July 1, 2018 at 12:12pm
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  ho chi minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  in chào, tôi là người Pháp, tôi sống ở Việt Nam và Pháp. Tôi nói một chút ngôn ngữ của bạn. nhưng tôi sử dụng Google Dịch, cử chỉ và khuôn mặt để tôi hiểu. Tôi nói tiếng Anh khá tốt. Tôi đến TP HỒ CHÍ MINH để gặp gia đình tôi. Tôi đang tìm một cô gái để làm đẹp cuộc sống của tôi. Bạn có thể nhìn thấy tôi trên Messenger dưới Lucien dutilloy hoặc nhập số của tôi trên một trang web như viber, skype, zalo, wechat hoặc Skype điện thoại pháp: 0033670+338103 Hello, I'm French, I live in Vietnam and France. I speak a little of your language. but I use Google Translate, gestures and face to understand. I speak English quite well. I came to Ho Chi Minh City to meet my family. I am looking for a girl to beautify my life. You can see me on Messenger under Lucien dutilloy or enter my number on a site like viber, skype, zalo, wechat or skype french phone: 0033670/338103 Translate to English
 I Am:  Tôi là người Pháp, tôi thường đến Việt Nam để thăm gia đình. Mẹ tôi là người Việt. Tôi chỉ nói một chút ngôn ngữ của bạn. Tôi đang tìm một cô gái Việt Nam nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tôi sử dụng google dịch để giúp tôi hiểu bạn. Bây giờ có thể dành 4 đến 6 tháng một năm ở Việt Nam và tại sao không nhiều hơn, tôi không biết Translate to English
 Looking For:   Translate to English

Back | Send Email to armand (ID: 1360835)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.