Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1362198 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh Trần - ID: 1362198
 IP & Posted by:  171.249.200.156 on December 31, 2015 at 11:19pm
 Updated by:  April 13, 2018 at 2:31am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cà Mau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một người thật sự hợp với mình. Nếu được mong tiến tới lâu dài Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, dạo phố va onl Translate to English
 I Am:  Một người vui vẻ, hoà đồng. Thích du lịch. Tiếp xúc sẽ nói thêm Translate to English
 Looking For:  Những người bạn ở khắp mọi nơi Translate to English

Back | Send Email to Linh Trần (ID: 1362198)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.