Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1364576 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhi

Nhi - ID: 1364576
 IP & Posted by:  1.52.39.228 on January 24, 2016 at 9:21am
 Updated by:  March 11, 2017 at 6:23pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc , mua sắm Translate to English
 I Am:  Tôi là người vui vẻ, thẳng thắng và chân thật Translate to English
 Looking For:  Một người vui vẻ, nhiệt tình , trầm tính một xíu , công việc ổn định và đạo đức tốt Translate to English

Back | Send Email to Nhi (ID: 1364576)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.