Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1367456 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yen Yen - ID: 1367456
 IP & Posted by:  113.182.11.218 on February 26, 2016 at 4:14am
 Updated by:  May 10, 2018 at 6:16pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng Tháp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nhân Viên Văn Phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban Translate to English
 I Am:  Hiền, dễ nhìn, hơi nói nhiều , sống giản dị mong muốn tìm bạn chân thật tiến xa hơn . Translate to English
 Looking For:  chung thủy, không giả dối , công việc ổn định ...,,, Translate to English

Back | Send Email to Yen Yen (ID: 1367456)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.