Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1368255 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hien Nguyen - ID: 1368255
 IP & Posted by:  183.80.94.253 on March 5, 2016 at 5:45am
 Updated by:  November 17, 2017 at 7:19pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Lam Dong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Định hướng tương lai muốn ra nước ngoài tạo lập cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Không có thời gian nhiều. Lâu lâu cf. Chủ yếu giải trí bằng smartphone. :) Translate to English
 I Am:  Biết tự lập. Biết yêu thương. Biết đúng sai... và là người đàng hoàng. Translate to English
 Looking For:  Bản thân em cũng chẳng hơn ai để mà đòi hỏi cao. Chỉ mong ai đó tin tưởng cho em cơ hội để được định cư nước ngoài. Em là người tình cảm . Có trước có sau. Tại sao muốn ra nước ngoài sống. Em sẽ trả lời sau. Translate to English

Back | Send Email to Hien Nguyen (ID: 1368255)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.