Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1368255 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hien Nguyen - ID: 1368255
 IP & Posted by:  183.80.94.253 on March 5, 2016 at 5:45am
 Updated by:  August 17, 2018 at 8:28pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Lam Dong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn cho mình một cơ hội mới tìn đến bình yên Translate to English
 Free Time:  Không có thời gian nhiều. Lâu lâu cf. Chủ yếu giải trí bằng smartphone. :) Translate to English
 I Am:  Biết tự lập. Biết yêu thương. Biết đúng sai... và là người đàng hoàng. ( mình có con, nhưng vì gặp người chồng ham mê bài bạc đỏ đen nên đành chia tay ). Translate to English
 Looking For:  Đàn ông hơn nhau không tiền. Hơn nhau ở cách sống. Mục đích sống là gì? Với tôi mục đích là cùng vì nhau mà hạnh phúc. Đừng lừa dối, gây tổn thương cho đối phương ( đừng mê bài bạc mà bán luôn gia đình) Translate to English

Back | Send Email to Hien Nguyen (ID: 1368255)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.