Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370492 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhan Nguyen - ID: 1370492
 IP & Posted by:  73.158.17.249 on March 28, 2016 at 7:41pm
 Updated by:  August 11, 2017 at 8:47am
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Wichita-Kansas
 State/Province:  California
 Zip:  00000
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn để nói chuyện và chia sẽ vui buồn trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Trồng hoa, đọc sách,chăm sóc chú chó nhỏ. Translate to English
 I Am:  Tôi là người sống nội tâm, ít nói nhưng rất sẵn lòng làm quen với những người bạn mới. Translate to English
 Looking For:  Tất cả mọi người có thể nói chuyện và làm bạn. Translate to English

Back | Send Email to Nhan Nguyen (ID: 1370492)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.