Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1371446 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thanh Nhan - ID: 1371446
 IP & Posted by:  109.88.107.197 on April 8, 2016 at 5:37am
 Updated by:  April 28, 2016 at 6:30am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  công viên chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người chồng Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, Translate to English
 I Am:  Thích nấu ăn và chăm sóc gia đình. Translate to English
 Looking For:  Một người chồng tốt bụng chung thủy và yêu thương mình đến trọn đời.Liên lạc với mình qua không không tám tư chín tám một ba hai sáu hai bảy một. Translate to English

Back | Send Email to thanh Nhan (ID: 1371446)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.