Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1371483 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

pham như Cườ - ID: 1371483
 IP & Posted by:  115.77.197.14 on April 8, 2016 at 8:51pm
 Updated by:  April 8, 2016 at 9:39pm
 Gender:  Male
 Age:  61
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Thất nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm bạn học hỏi,chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống. Ngõ hầu,kiếm việc làm đủ nuôi sống bản thân hằng ngày. Translate to English
 Free Time:  Ai kêu thì chạy, ai dạy thì nghe. Translate to English
 I Am:  Nghèo nhưng tự trọng, sống bằng sức lực bản thân. kô nịnh hót, kô lợi dụng hoặc hại ai. nói chung ko làm điều trái lương tâm. Translate to English
 Looking For:  Cùng chung chí hướng, cùng cảm nhận như nhau.XIN HÃY LÀ BẠN CHÂN TÌNH ĐÚNG NGHĨA. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN TẤT CẢ THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH VIETSINGLE. Translate to English

Back | Send Email to pham như Cườ (ID: 1371483)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.