Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1372167 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dai` Phuong - ID: 1372167
 IP & Posted by:  86.168.9.102 on April 16, 2016 at 12:18pm
 Updated by:  January 5, 2020 at 9:04am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nhatrang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim hanh phuc chan that Translate to English
 Free Time:   . Nghe nhac .doc sach . nấu ăn ngon . Du lich va đi dao biển vào những chiều hhoàng hôn buông xuống với người đàn ông tương lai ccủa tôi đang còn ẩn dật phương trời nào ?? Smile Translate to English
 I Am:  Hoà đồng với mmọi người . Thích sự chân thật va chung thủy. Translate to English
 Looking For:  Mong tìm hạnh phúc cchân thật tuổi 1971. 1966.1968 vì hap tuổi để tôi hy vọng có được hạnh phúc trọn vẹn về sau. Translate to English

Back | Send Email to Dai` Phuong (ID: 1372167)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.