Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1373697 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Hà - ID: 1373697
 IP & Posted by:  42.118.144.245 on May 3, 2016 at 2:35am
 Updated by:  September 27, 2016 at 3:14am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm được những điều mình mong muốn. Translate to English
 Free Time:  Nấu nướng, đọc tin tức, chơi thể thao, cafe với bạn bè... Translate to English
 I Am:  Nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng, trân trọng tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chân thành, bản lĩnh, tự tin. Biết sống cho gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Minh Hà (ID: 1373697)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.