Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1375418 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tôi và Anh (em - ID: 1375418
 IP & Posted by:  2.110.210.87 on May 22, 2016 at 8:38am
 Updated by:  July 31, 2019 at 11:14am
 Gender:  Gay
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  germany
 Country:  Germany
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  cong nhan
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi vẫn tin Translate to English
 Free Time:  cafe,đọc chuyện Translate to English
 I Am:  Tôi bình thường, dễ nhìn. Chân thành Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm một người giống tôi. Phải dễ nhìn. Bình thường, nam tính . Chân thành và tin rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau . Translate to English

Back | Send Email to Tôi và Anh (em (ID: 1375418)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.