Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1376196 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Co Hoa - ID: 1376196
 IP & Posted by:  64.231.201.226 on May 31, 2016 at 9:24am
 Updated by:  June 26, 2017 at 9:33pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 Zip:  M3N 2J4
 Country:  Canada
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  On dinh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Thích xem ca nhac..và xem khiêu vũ. Translate to English
 I Am:  Trầm tính,Ít nói..sống nội tâm ...tinh tình thật thà..không muốn đem tổn thương đến cho nguoi khác nhưng cũng mong đừng ai làm tổn thương đến cho mình. Translate to English
 Looking For:  Mong tìm đưọc một người bạn đời nghiêm túc trong tình cảm..tuyệt đối thành thật & tôn trọng lẫn nhau... cảm thông và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống ..Chỉ trả lời thư cho những bạn ở Canada Translate to English

Back | Send Email to Co Hoa (ID: 1376196)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.