Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1376312 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quan - ID: 1376312
 IP & Posted by:  115.75.2.144 on June 1, 2016 at 7:46pm
 Updated by:  August 3, 2017 at 9:38pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tạo lập sự nghiệp ổn định tại HCM, vốn sinh ra lớn lên Hà Nội. Moj người có thể đều là bạn khi họ sống thành thật khong chín không hai sau tám chín hai năm năm là số mình hay nhắn tin giao luu. Translate to English
 Free Time:  Đi dạo Translate to English
 I Am:  Là người chân thành, cởi mở và khá năng động trong mọi vấn đề. Thích dự thật cho dù phũ phàng trong công việc và cuộc sống. Translate to English
 Looking For:  Người đó mong muốn một gia đình ổn định. cảm ơn bạn đã đọc hồ sơ Translate to English

Back | Send Email to Quan (ID: 1376312)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.