Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1379260 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jacknguyen - ID: 1379260
 IP & Posted by:  174.97.170.132 on July 2, 2016 at 9:53pm
 Updated by:  April 17, 2017 at 6:00pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77072
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Không có mục tiêu gì. Nói nhiều không làm được bao nhiêu . Translate to English
 Free Time:  Đọc báo.xem tv.online Translate to English
 I Am:  Không có gì để nói Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái phù hợp để tiến tới hôn nhân. Tuổi từ 24 đến 44 độc thân hoặc li dị. Phụ nữ chung thủy,yêu mái ấm gia đình. Vậy em nào không chê anh thì cùng anh nắm tay đi hết đoạn đường còn lại em nhé. Thanks for reading my profile. Translate to English

Back | Send Email to Jacknguyen (ID: 1379260)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.