Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1379930 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương - ID: 1379930
 IP & Posted by:  113.172.147.82 on July 10, 2016 at 4:55am
 Updated by:  June 21, 2017 at 10:12pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc ổn định, làm được những việc mình thích, gặp được nhiều người thú vị Translate to English
 Free Time:  Cafe, xem phim, đọc báo, online, du lịch Translate to English
 I Am:  Bình thường thôi hihi Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc, vui vẻ, thân thiện :) Translate to English

Back | Send Email to Phương (ID: 1379930)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.