Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1379946 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Lâm - ID: 1379946
 IP & Posted by:  14.169.91.170 on July 10, 2016 at 8:37am
 Updated by:  May 4, 2020 at 4:03pm
 Gender:  Gay
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ tìm được một tình yêu thật sự, và cùng nhau xây dựng cho tương lai. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac, gym , shopping, xem phim Translate to English
 I Am:  Tôi là người vui vẻ, hoà đồng, thích sự đơn giản, sống tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Một người để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Hy vọng là sẽ tìm được một nguoi phù hợp để xây dựng tương lai và sống hạnh phúc. Translate to English

Back | Send Email to Lê Lâm (ID: 1379946)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.