Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1380550 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Đan - ID: 1380550
 IP & Posted by:  78.55.15.123 on July 16, 2016 at 12:36pm
 Updated by:  October 25, 2018 at 1:34pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Berlin
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Therapeut
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mọi thứ trong thế giới quanh ta là vô tận ! Nhưng cuộc sống chúng ta lại giới hạn! Translate to English
 Free Time:  Thể thao câu cá , các hoạt đông từ thiện . Translate to English
 I Am:  Là người của CV ! Lao động và hưởng thụ ! Translate to English
 Looking For:  Nhẹ nhàng nữ tính , Là người phụ nữ của Gia đình ! Làm trong ngành Dược càng tốt ! Translate to English

Back | Send Email to Lê Đan (ID: 1380550)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.