Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383552 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kết bạn - ID: 1383552
 IP & Posted by:  1.55.177.236 on August 17, 2016 at 9:17am
 Updated by:  August 30, 2018 at 9:26pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Pháp lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Married
 My goal:  Có 1 công việc ổn định. Translate to English
 Free Time:  Coffee cùng bạn bè, đọc sách, xem tin tức Translate to English
 I Am:  Chân thành,rộng lượng,vui vẻ nhưng cầu toàn. Translate to English
 Looking For:  Bản lĩnh, lập trường, chân thành và vị tha. biết quan tâm phụ nữ. Có thể lien lac zalo 0-9-0-2-3-6-1-4-0-5 Vib 0-9-0-3-9-6-7-6-1-6 Translate to English

Back | Send Email to Kết bạn (ID: 1383552)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.