Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383931 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Emiiii - ID: 1383931
 IP & Posted by:  183.80.118.216 on August 22, 2016 at 10:40am
 Updated by:  May 19, 2018 at 2:15am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kiên giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nếu rảnh thì làm những chuyện vặt gia đình, nằm thư giãn! Rảnh nhiều Sẽ ngủ, rồi hang out, Translate to English
 I Am:  Đơn giản, sống tình cảm! Translate to English
 Looking For:   Có cuộc sống ổn định,Nghiêm túc trong các mối quan hệ, chân thành, biết nghĩ và quan tâm đến những người xung quanh, , 0945.989.594 skype: Emiiii_N Translate to English

Back | Send Email to Emiiii (ID: 1383931)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.