Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384680 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to huong

huong - ID: 1384680
 IP & Posted by:  123.22.28.51 on August 30, 2016 at 11:34pm
 Updated by:  November 3, 2016 at 1:30am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  RG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ket ban nêu hop thi tien xa hon Translate to English
 Free Time:  Len mang doc bao,tt nghiên cưu vb co Lien quan den cv cung nhu viec hoc, boi, cau ca karaoke... Translate to English
 I Am:  La ngươi song gian di vv hoa dong song noi tam de khoc, biet quan tam va chia se.Thích giup do nguoi khac(trong kha nang cua minh )thich di du lich,bơi,cau ca,cau long va karaoke.Get nhung ai noi doi,ích ky,dua doi va luoi bieng Translate to English
 Looking For:  qua trang wweb nay hy vong co the ket ban de giao luu va hoc hoi kn trong cs cung nhu trong cv va tim duoc mot nua cua minh khong phan biet giau hay ngheo tuoi tu 32-49 doc than nghiem tuc co cv on dinh biet ton trong va yêu thương.chung Thuy va tin tương Translate to English

Back | Send Email to huong (ID: 1384680)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.