Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386117 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nam Vũ

Nam Vũ - ID: 1386117
 IP & Posted by:  173.73.96.7 on September 17, 2016 at 7:25pm
 Updated by:  January 2, 2017 at 7:42pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Fairfax
 State/Province:  Virginia
 Zip:  22031
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Lao Động
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình ham thích trau dồi kiến thức về ngôn ngử và sống vui, sống mạnh. Translate to English
 Free Time:  Thể thao bóng chuyền, cắm trại, bơi, học nhạc, luyện guitar Translate to English
 I Am:  Mình rất thích làm bạn với người có tính cách chân thật, hiểu biết, can đảm, nhỏ nhẹ nhưng không ngại xông pha. Các bạn gửi thư tới namthivu tại Yahoo. Translate to English
 Looking For:  Mình mong mỏi gặp người bạn nhả nhặn, ý tứ, hiểu biết và nhẫn nại. Translate to English

Back | Send Email to Nam Vũ (ID: 1386117)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.