Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386128 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TRẦN MỸ - ID: 1386128
 IP & Posted by:  14.169.171.119 on September 17, 2016 at 10:17pm
 Updated by:  September 18, 2016 at 9:47pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  THỢ MAY
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 I Am:  Vui tính, yêu đời, lạc quan, trung thực Translate to English
 Looking For:  Đàn ông không vướng bận gia đình, thành thật thà, thiên chí, có ý tìm bạn để chia sẻ vui buồn trong cuộc sộng Translate to English

Back | Send Email to TRẦN MỸ (ID: 1386128)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.