Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386406 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lập gia đình - ID: 1386406
 IP & Posted by:  116.108.46.158 on September 21, 2016 at 6:57pm
 Updated by:  October 10, 2017 at 9:36pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  self-employment
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết hôn và cùng ông xã xây dựng sự nghiệp tương lai hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Tập thể dục, chăm sóc nhà cửa, thăm người thân, du lịch,... Translate to English
 I Am:  Chu đáo, chân tình, trọng sự chung thủy. Nếu thật lòng muốn tìm hiểu nhau thì mình sẽ hiểu rõ về nhau. Em nghĩ gia đình là nguồn gốc hạnh phúc nên cùng nhau quan tâm, chia sẻ, vun đắp cho hạnh phúc bền lâu. Translate to English
 Looking For:  Người thật lòng tìm hiểu nhau để đến hôn nhân. Sống lành mạnh hướng thiện, tôn trọng và lắng nghe quan tâm chia sẻ với nhau thì thành công và hạnh phúc sẽ đến nhanh. (Nếu không thật và không có ý lập gđ đàng hoàng thì vui lòng đừng làm mất thời gian cám ơn nhiều!). Translate to English

Back | Send Email to Lập gia đình (ID: 1386406)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.