Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387670 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Muộn màng - ID: 1387670
 IP & Posted by:  66.249.82.150 on October 7, 2016 at 7:37pm
 Updated by:  October 25, 2016 at 10:12pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Atheist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Không mong một người tốt về mọi mặc , chỉ mong một người thật về mọi thứ. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,đi dạo...làm những gì mình thích. Translate to English
 I Am:  Tôi là người hoà đồng vui ve, thích đi du lịch va nấu ăn...nếu quan tâm tôi hãy nhắn tin cho tôi. Không chín ba ba sáu một hai chín sáu bốn. Translate to English
 Looking For:  Đang tìm một người chân thật. Tôn trong và trân trọng những gì đang đến. Có thể là hôn nhân. Translate to English

Back | Send Email to Muộn màng (ID: 1387670)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.