Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388460 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoàng Kim

Hoàng Kim - ID: 1388460
 IP & Posted by:  14.161.14.250 on October 17, 2016 at 6:26am
 Updated by:  January 13, 2017 at 9:08pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Zip:  70000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Make-up art.
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Love is not getting, but giving. Một ngày ngắn lắm Tôi chỉ muốn làm những điều Hạnh phúc cho người xung quanh và bản thân mình . Translate to English
 Free Time:  Đi Làm Những Gì Đó Có Ích i Xã Hội. Đi Chơi voi Bạn Bè, Xem film, Coffee .... spend times with my Volunteer work. Translate to English
 I Am:  Hãy Để Mọi Người Cảm Nhận Về Mình hơn là Tự nói. Open-mind. Translate to English
 Looking For:  Không nói quá nhiều,không quá 40t. Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Kim (ID: 1388460)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.