Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388467 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to khanh phuong

khanh phuong - ID: 1388467
 IP & Posted by:  171.232.158.127 on October 17, 2016 at 8:19am
 Updated by:  January 19, 2017 at 7:08am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bảo Lộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc guitar. xem phim hành động, thích nấu ăn Translate to English
 I Am:  Điều quan trọng nhất của một con người không phải. Tiền bạc, Ngoại hình hay Tài năng....Mà là.... Sự chân thật, Nhiệt tâm và sống tình nghĩa.... Translate to English
 Looking For:  Điều quan trọng nhất của một con người không phải. Tiền bạc, Ngoại hình hay Tài năng....Mà là.... Sự chân thật, Nhiệt tâm và sống tình nghĩa.... Translate to English

Back | Send Email to khanh phuong (ID: 1388467)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.