Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388831 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hong Nguyen
Hong Nguyen - ID: 1388831
 IP & Posted by:  180.204.211.21 on October 21, 2016 at 9:25pm
 Updated by:  March 22, 2017 at 5:49am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Taipei
 Zip:  238
 Country:  Taiwan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 I Am:  Em vui vẻ, hòa đồng , là phụ nữ của gia đình. Translate to English
 Looking For:  Em chỉ mong gặp được 1 người có thiện chí muốn làm bạn với em, để mình chăm sóc,chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Hong Nguyen (ID: 1388831)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.