Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389212 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lâm - ID: 1389212
 IP & Posted by:  42.117.234.124 on October 26, 2016 at 6:41am
 Updated by:  October 27, 2016 at 5:33am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  kiến trúc sư
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tôi đã xây dựng cho rất nhiều mái ấm cho mọi người, nhưng tôi vẫn chưa xây cho mình 1 mái ấm thật sự, vì vậy thông qua đây tôi muốn tìm người cùng tôi quyết tâm xây dựng một mái ấm cho riêng mình, tôi đã sẵn sàng, em thì sao ? Translate to English
 Free Time:  đọc sách, online, cafe, Translate to English
 I Am:  vui vẻ, năng động, hơi nóng tính Translate to English
 Looking For:  tìm vợ Translate to English

Back | Send Email to Lâm (ID: 1389212)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.