Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389778 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

VủThường - ID: 1389778
 IP & Posted by:  171.249.251.68 on November 1, 2016 at 7:41pm
 Updated by:  August 8, 2018 at 7:18pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần thơ
 Zip:  Chợ nổi cá
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Pha chế cafe
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim môt người thât thà đàng hoàng tui không thích nói xạo Translate to English
 Free Time:  xem tivi rôi ngủ..đê tiêp tuc công viec ngày mới Translate to English
 I Am:  Tinh tinh thì cũng vui vẻ. không có gì đặt biệt.. ai dưới 55 tuổi thì đừng có liên lac voi tôi.tôi không tìm người nhỏ tuổi Translate to English
 Looking For:  Tim môt người hiền Thât thà để chăm sóc lo cho nhau tuổi già TRƯƠNGVỦTHƯỜNG sd xin cám ơn ai đả xem qua hồ sơ Translate to English

Back | Send Email to VủThường (ID: 1389778)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.