Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390124 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Hoàng Tài - ID: 1390124
 IP & Posted by:  27.77.124.208 on November 6, 2016 at 1:57am
 Updated by:  January 7, 2018 at 5:35am
 Gender:  Gay
 Age:  20
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  Texas
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Bán Online
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cần Tìm 1 Tình Yêu Đích Thực Có Công Việc Ổn Định Translate to English
 Free Time:  lướt Web Translate to English
 I Am:  zalo . 01232709295 Skype : 01265560774 Phone.. 01265560774 Translate to English
 Looking For:  quen lâu dài cảm thông cho nhau giúp đỡ nhau lúc khó khăn Translate to English

Back | Send Email to Lê Hoàng Tài (ID: 1390124)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.