Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390632 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tùng - ID: 1390632
 IP & Posted by:  203.205.24.5 on November 11, 2016 at 7:39pm
 Updated by:  June 14, 2018 at 3:19am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Tp hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Chạy xe ôm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đang tìm một nửa để yêu thương Ko chín 48 tám 4 tám năm bảy ba Translate to English
 Free Time:  Thể thao và beer ... Translate to English
 I Am:  Đơn giản dễ gần... Translate to English
 Looking For:  Nữ tính và hiền ..biết yêu thương gia đình ... Translate to English

Back | Send Email to Tùng (ID: 1390632)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.