Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391318 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thương - ID: 1391318
 IP & Posted by:  66.249.82.74 on November 20, 2016 at 3:54am
 Updated by:  February 9, 2017 at 8:34pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  Australia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tìm một người bạn tốt và thật lòng Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc.xem phim. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng.hiện đang làm công nhân cho một cty tư nhân Translate to English
 Looking For:  Có nghề nghiệp ổn định.thu nhập khá.thật tình nghiêm túc khi làm quen Translate to English

Back | Send Email to Thương (ID: 1391318)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.