Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391477 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Hoàng - ID: 1391477
 IP & Posted by:  118.69.187.191 on November 22, 2016 at 12:43am
 Updated by:  January 14, 2018 at 6:58pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giám Đốc Kinh Doan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có 1 tình yêu để chăm sóc, và hạnh phúc cùng nhau. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, thể thao, xem phim,Party... Translate to English
 I Am:  Tôi nghĩ mình là bờ vai đáng tin cậy để bạn dựa vào. Translate to English
 Looking For:  Cô gái lành tính, dễ thương, nghiêm túc và hiểu biết . Translate to English

Back | Send Email to Lê Hoàng (ID: 1391477)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.