Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391509 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HonNgocVienDong - ID: 1391509
 IP & Posted by:  115.73.30.220 on November 22, 2016 at 8:37am
 Updated by:  November 24, 2016 at 7:55pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi muốn tìm một người đàn ông trung thực để chia sẽ nếu được sẽ tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, mua sắm, chăm sóc nhà . Du lịch Translate to English
 I Am:  Cuộc sống quá ngắn ngũi . Hãy sống chân thật và tận hưởng những gì của tạo hoá ban cho Translate to English
 Looking For:  Tìm người bạn trung thực Translate to English

Back | Send Email to HonNgocVienDong (ID: 1391509)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.