Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391684 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thế Luân - ID: 1391684
 IP & Posted by:  135.23.170.178 on November 24, 2016 at 3:55pm
 Updated by:  June 17, 2017 at 2:30am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  J3M7H9
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Hi-Tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục Tiêu là yêu mãi ngàn năm, Translate to English
 Free Time:  Lúc rãnh chắc là đi gym ,hay read news, play guitar, Translate to English
 I Am:  Tôi là 1 chàng trai đầy nghị lực,lãng mạng,cá tinh rầt Open mind,không phân biệt giai cấp.. Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm bạn gái có cùng sở thích là lập gia đình và thật lòng chung thủy , Translate to English

Back | Send Email to Thế Luân (ID: 1391684)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.