Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1392052 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ta Dinh Thien - ID: 1392052
 IP & Posted by:  50.139.130.195 on November 28, 2016 at 12:45pm
 Updated by:  November 29, 2016 at 9:07pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Boston
 State/Province:  Massachusetts
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Nail Technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Dựng sự nghiệp và lập gia đình Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem phim, gym, swimming Translate to English
 I Am:  trên biết thiên văn, dưới rành địa lý, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung Yêu màu hồng, ghét màu đen Thích sự chân thật và căm thù sự giả dối Đã tốt nghiệp tiến sĩ Translate to English
 Looking For:  yêu kiều diễm lệ, mặt tựa như tranh....co the gui ve e-maiI cua minh la vanlytuongtu2013 @ gmail . com Translate to English

Back | Send Email to Ta Dinh Thien (ID: 1392052)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.