Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1393109 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Eochanhy Minh

Eochanhy Minh - ID: 1393109
 IP & Posted by:  113.160.225.149 on December 9, 2016 at 3:35am
 Updated by:  April 15, 2017 at 3:24am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Mình thích gì thì mình làm thôi :)) Translate to English
 I Am:  Xấu khoe, tốt giấu. Vui tính, hòa đồng,.. Sống đơn giản, cho đời thanh thản. Sống vì hôm nay, chứ k sống cho ngày mai. Translate to English
 Looking For:  Tuổi tác không quan trọng, miễn người đàn ông ấy hiểu được cái tính trời cho tôi, hài hước, là người đàn ông của gia đình, v..v.. vì tính tôi rất đơn giản <3 I love u, pặc pặc :*** Translate to English

Back | Send Email to Eochanhy Minh (ID: 1393109)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.