Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1393849 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to E đi tìm A
E đi tìm A - ID: 1393849
 IP & Posted by:  1.55.181.245 on December 16, 2016 at 4:15am
 Updated by:  February 24, 2017 at 6:55pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu có ý định kết hôn, KHÔNG làm quen những bạn dưới 30 tuổi. Translate to English
 Free Time:  Đi nhà thờ vào ngày chủ nhật. Xem phim... Translate to English
 I Am:  Yêu thương thật, có lòng thương người...thẳng thắng Translate to English
 Looking For:  Có đạo, có công việc, không phân biệt giàu nghèo vì gia đình em cũng không khá giả....thật lòng muốn tiến đến hôn nhân.. ( my phone: 0122680 một 282) hoặc email: le_mai65@yahoo. com. Translate to English

Back | Send Email to E đi tìm A (ID: 1393849)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.