Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1393898 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ann Gorman
Ann Gorman - ID: 1393898
 IP & Posted by:  115.79.150.164 on December 16, 2016 at 7:24pm
 Updated by:  February 25, 2017 at 10:46pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Dài hạn: Translate to English
 Free Time:  Doc sach nghe nhac du lịch, kind doanh, yêu động vật và đặc biệt ko ngược đãi động vật vì đó là tội ác(CHÓ, MÈO... và có thể tan chảy vì chú cún đáng yêu và dể thương. Ai quan tâm tới cún yêu, sẽ gởi 1 bộ sưu tập cún yêu...), yêu thiên nhiên, khám phá những giá trị, yêu học hỏi. Translate to English
 I Am:  Chan thanh hai huoc tôn trọng Translate to English
 Looking For:  Chan thanh tu te, mong tìm người bạn có cùng quan điểm,hiểu biết, tôn trọng, chung thủy và quan trọng mái ấm gia đình, cũng yêu thương THÚ CƯNG (CHÓ, MÈO) ở đây: ..939556557... Translate to English

Back | Send Email to Ann Gorman (ID: 1393898)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.