Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394399 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to hoa nguyen
hoa nguyen - ID: 1394399
 IP & Posted by:  116.110.250.173 on December 21, 2016 at 4:01am
 Updated by:  January 23, 2017 at 9:57pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  giao vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm bạn để chia sẻ Translate to English
 Free Time:   Nếu có thời gian rảnh , tôi sẽ đi dạo , cắm hoa, từ thiện ,đi Chùa và đọc sách về đạo Translate to English
 I Am:  là người giản dị , thích sự chân thật ,hòa nhã ,thích giúp đỡ người khác ,biết biết chịu đựng và thích chia sẽ luôn lắng nghe Translate to English
 Looking For:  Chân thật , biết lắng nghe và chia sẻ , rộng lượng , và hien tôi không biết tiếnG ANH Translate to English

Back | Send Email to hoa nguyen (ID: 1394399)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.