Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394690 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BỘI-PHÚC/SM - ID: 1394690
 IP & Posted by:  68.224.108.224 on December 25, 2016 at 2:25pm
 Updated by:  August 19, 2017 at 7:46pm
 Gender:  Male
 Age:  66
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Las Vegas
 State/Province:  Nevada
 Zip:  89183
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  AT&T Oversea Contract
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ước Vọng Tìm Lại Mái Ấm Gia Đình Đã Một Lần Lãng Quên Trong Đời... Translate to English
 Free Time:  Âm Nhạc.. Văn Thơ.. Khiêu Vủ.. Thương Mãi Và Thiền Định Nhập Môn "Meditation Course"... Translate to English
 I Am:  Nguyên Chủng Sinh Tu Xuất.. Tư Gia Tại Vegas.. Sức Khoẻ Hoàn Hão.. Đẹp Người.. Thủy Chung.. Mẫu Mực.. Dễ Hòa Đồng Với Tha Nhân.. Translate to English
 Looking For:  Nữ Phái.. THON GỌN.. MẢNH MAI.. Lãng Mạn Và Chân Thành.. Đa Tạ Bạn Gái Xem Qua Lý Lịch Của Anh... Translate to English

Back | Send Email to BỘI-PHÚC/SM (ID: 1394690)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.