Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394843 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Loan kim - ID: 1394843
 IP & Posted by:  141.0.15.86 on December 27, 2016 at 5:00am
 Updated by:  April 27, 2019 at 11:16pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  LongXuyen
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phụ giúp gia đình.Phấn đấu để được như ỳ muốn Translate to English
 Free Time:  Xem phim, lên mạng. Translate to English
 I Am:  Tôi người thật thà và củng hay tự ái Translate to English
 Looking For:  Tôi mong mình tìm được một người thật lòng yêu thương,và là nguời không lăn nhăn. Translate to English

Back | Send Email to Loan kim (ID: 1394843)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.